Ny regjering kan utfordre Norsk Tippings monopol

Norge befinner seg i dag en gråsone når det gjelder muligheten til å spille pengespill på nett. Fremskrittspartiet har programfestet at de skal legalisere poker og pengespill på nett. Det blir derfor spennende å se om regjeringen lanserer ny politikk for å bli kvitt spillmonopolet.

FRP ønsker å innføre en lisensordning for andre tilbydere slik at de kan konkurrere på lik linje med Norsk Tipping. Dette vil føre til mer valgfrihet for kundene og et mer gunstig tilbud. Mer konkurranse med lisensordning.

Ved å innføre en lisensordning gjør man det enklere for utenlandske spillselskap å være aktive på det norske markedet. Det vil da bli mer markedsføring av eksisterende tilbud og forbrukerne vil for eksempel få verdifull informasjon gjennom TV-reklamer. Flere norske spillere vil få tilgang til favorittspill som Norgesautomaten. Det kan dermed få store konsekvenser om man legaliserer pengespill på nett i Norge.

Det er ennå ikke kommet noen avklaring i form av noe nytt lovforslag fra regjeringen. FRP er tydelige på at de ønsker en endring. De andre partiene som er del av majoritetskonstellasjonen har imidlertid ikke bestemt seg for om de vil akseptere et slikt lovforslag. Det gjenstår derfor å se om det særegne spillmonopolet til Norsk Tipping vil vedvare. En lovendring vil gi samtidige aktører mulighet til å konkurrere med samme utgangspunkt. Siden Norsk Tippings inntekter går til en del samfunnsformål, er et av forslagene at også andre tilbydere må gi deler av overskuddet tilbake til samfunnet. En lisensordning vil isåfall fungere slik at de som får lisens forplikter seg til å gi bort en viss prosentandel av det de tjener på virksomheten.

Det er ikke kommet noen antydninger fra regjeringen om når dette spørsmålet eventuelt vil bli avklart. Det er imidlertid ventet at FRP vil stille harde krav i disse forhandlingene.

Comments Off on Ny regjering kan utfordre Norsk Tippings monopol

Filed under nytt