Det voksende nettcasinomarkedet

Antall nordmenn som spiller på nettcasino er sterkt økende. Dette skyldes i stor grad den økende tilgangen på slike spill. Selv om landbaserte casinoer er forbudt i Norge, er det ikke forbudt for spilleselskaper i andre land å tilby spill til nordmenn. Disse spilleselskapene opererer ikke på norsk jord, og omfattes dermed ikke av forbudet. Det er heller ikke forbudt for spillerne å spille hos utenlandske spilleselskaper.

En annen årsak til at antallet spillere hos nettcasinoer øker, er at det er mye reklame for disse casinoene. Norske kanaler som sender fra Norge har ikke lov til å sende casinoreklame, men kanaler som sender fra utlandet følger reglene i de landene de sender fra, derfor er det rikelig med casinoreklame på TV. Reklamene viser tilbudene fra ulike nettcasino, og hvilke spill de kan tilby. Norske spillere som ønsker å spille på spilleautomater som er forbudt i Norge, trekker til de utenlandske nettsidene. Det samme gjør norske pokerspillere. Så til tross for et ønske om å begrense casinospill i Norge, har myndighetene lite å stille opp med.

Utenlandske spilleselskaper har måttet tåle en del kritikk fra norske politikere, men så lenge spillesidene følger regelverket i lisenslandet, og så lenge internett er fritt tilgjengelig, kommer casinosider på nettet til å fortsette å lokke til seg norske spillere. Flere politikere har tatt til orde for en konsesjonsordning, slik at spilleselskapene kan reguleres av norsk politikk. Da kan kanskje en del av overskuddet gå til staten, og det kan bli lettere å bekjempe ulovligheter og spilleavhengighet. Foreløpig er det ikke flertall for en slik lovendring. Motstanderne hevder at en slik ordning bare vil øke problemene, mens forkjemperne argumenterer med at spillesidene allerede er tilgjengelige, og at det er bedre at spillingen kommer inn i regulerte former.

Comments Off on Det voksende nettcasinomarkedet

Filed under nytt